تعداد عنوان ها: 77
بیماری اسکا یا زوال مو و روش‌های‌کنترل آن
دکتر محمودرضا کرمی شهری؛ دکتر رسول زارع
تاثیر روش‌های به‌زراعی در کاهش خسارت پرندگان به کلزا
دکتر ابوالقاسم خالقی زاده؛ آقای مسعود تقی زاده؛ آقای سلیمان خرمالی
توصیه های فنی زراعت عدس دیم
بخش حبوبات و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
توصیه های فنی زراعت کلزای دیم
بخش دانه‌های روغنی و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
توصیه های فنی زراعت نخود دیم
بخش حبوبات و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
توصیه های فنی کشت گلرنگ دیم
بخش دانه‌های روغنی و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
دستوالعمل کاشت برنج در مناطق نیمه گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد
آقای فرج اله نارکی؛ دکتر محتشم محمدی؛ آقای سید کریم حسینی
دستورالعمل فنی زراعت ماشک در مناطق دیم
بخش گیاهان علوفه‌ای و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
دستورالعمل فنی کشت جو دیم در مناطق مختلف کشور
بخش های تحقیقات غلات، مدیریت منابع و خدمات فنی و تحقیقاتی
دستورالعمل فنی کشت گندم دیم در اقلیم سرد کشور
بخش تحقیقات غلات و مدیریت منابع
دستورالعمل کاشت عدس در شرایط دیم نیمه گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد
آقای منصور صفی خانی نسیمی؛ دکتر محتشم محمدی؛ دکتر رحمت اله کریمی زاده
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه برنج
دکتر محمدحسین داوودی؛ دکتر ناصر دواتگر؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر فرهاد مشیری؛ دکتر بهمن امیری لاریجانی
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه پنبه
دکتر عبدالحسین ضیائیان؛ دکتر پیمان کشاورز؛ دکتر حامد رضایی؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر حمیدرضا ذبیحی؛ دکتر محسن سلسیپور؛ دکتر عبدالرضا قرنجیکی
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه جو
دکتر فرهاد مشیری؛ دکتر سعید سعادت؛ دکتر هادی اسدی رحمانی؛ دکتر محمدنبی غیبی؛ دکتر ولی فیضی اصل؛ دکتر زهرا خوگر؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر پیمان کشاورز؛ دکتر علی اصغر شهابی
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه چغندرقند
دکتر عزیز مجیدی؛ دکتر سعید غالبی؛ دکتر عبدالمحمد دریاشناس؛ دکتر جلال قادری؛ دکتر غلامرضا معافپوریان؛ دکتر حمید نوشاد؛ دکتر محمدمهدی طهرانی
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه کلزا
دکتر فریدون نورقلی پور؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر رضا محمدی کیا؛ دکتر صدقعلی زمانی؛ دکتر محمدهادی میرزاپور؛ دکتر هادی اسدی رحمانی؛ دکتر محمدحسین ارزانش؛ دکتر محمودرضا رمضانپور؛ دکتر حسن حقیقت نیا؛ دکتر محمدنبی غیبی؛ دکتر کامران میرزاشاهی؛ دکتر حامد رضایی
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گندم
دکتر فرهاد مشیری؛ دکتر زهرا خادمی؛ دکتر سعید سعادت؛ دکتر ناصر رشیدی؛ دکتر محمدحسین سدری؛ دکتر محمدنبی غیبی؛ دکتر سعید سماوت؛ دکتر هادی اسدی رحمانی؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر ولی فیضی اصل؛ دکتر زهرا خوگر؛ دکتر پیمان کشاورز؛ دکتر علی اصغر شهابی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه