تعداد عنوان ها: 30
آموزش حسابداری در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی
بخش کشاورزی در تجلی نور
مدیریت ترویج استان قزوین
بهداشت پس از برداشت خرما ومیو ه های گرمسیری
دکتر مسعود لطیفیان؛ خانم پرستو نیکبخت؛ آقای مجید امانی
دستورالعمل فنی کاشت ، داشت و برداشت صنوبر
محسن کلائری؛ رضا باقری؛ رفعت اله قاسمی
راهنمای احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز
مهدی خجسته کی؛ علیرضا آقا شاهی؛ امیر رضا صفایی
راهنمای آفات،‌ بیماریها و علفهای هرز سیب
رئوف کلیایی؛ حسین خباز جلفایی؛ حسین میر کمالی
راهنمای جامع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
محمود بهمنی؛ حمید رضا پور علی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمد علی یزدانی؛ ذبیح اله پژند؛ علیرضا شناور
راهنمای خاک ورزی حفاظتی و کاربرد آن
محمدیونسی الموتی؛ علی اکبر صلح جو؛ احمد شریفی؛ ارژنگ جوادی؛ سیدرضا اشرفی زاده؛ اورنگ تاکی
راهنمای خرید آبزیان
آقای حمیدرضا مختاری جعفری؛ آقای سیدموسی میرشاه ولایتی؛ آقای رامین گیلانشاهی؛ آقای تورج صارمی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه