تعداد عنوان ها: 2,779
ضریب تبدیل غذایی وراه کارهای کاهش آن در جوجه های گوشتی
آقای سیدعبدالله حسینی ؛ آقای محمدرضا سلیمانی
مدیریت کود دهی و غنی سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
آقای منصور شریفیان؛ آقای محمود حافظیه؛ آقای همایون حسین زاده صحافی،
استویا،یک شیرین کننده طبیعی
خانم سمر خیامیم؛ آقای حمید نوشاد؛ خانم فرانک روزبه
راهنمای کاربردی تولید گیاهان دارویی مرزنجوش وحشی و مرزنجوش بستانی
آقای رستم یزدانی بیوکی، ؛ خانم ساره خواجه حسینی
روش تهیه آلوی خشک
دکتر الهام آذرپژوه
راهنمای استفاده از پسماند در تغذیه دام
آقای عزیز اله شبانی؛ آقای حسن فضائلی
استفاده از گازاوزون برای کاهش آلودگی پسته به آفلاتوکسین و قارچهای مولدآن
دکتر منصوره میرابوالفتحی؛ آقای مهدی چیت ساز؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
مدیریت آفلاتوکسین و قارچ های مولد ان در فندق
دکتر منصوره میر ابوالفتحی؛ آقای عبداله حسینی مقدم؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
ارقام لوبیا سفید معرفی شده توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدجواد زمانی؛ احمد موسی پور گرجی؛ رحیم احمدوند؛ سید حسن موسوی؛ علی اکبر قنبری؛ ماهیار عابدی
ویروس موزاییک کلم گل (CaMV) و مدیریت آن در مزارع کلزا
دکتر نوح شهر ایین؛ خانم تبسم قطبی
راهنمای فنی کنترل مزارع و گواهی بذر هیبرید ذرت
عنایت رضوانی؛ محمد رحمانی؛ جعفر رضازاده؛ رامین سلطانی
تولید بذر گوجه فرنگی
مریم دیوسالار؛ فرشید حسنی
تولید بذر کاهو
مریم دیوسالار؛ فرشید حسنی
تولید نهال پیوندی گردو در گلخانه
دکتر علیرضا رحمانیان حقیقی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه