تعداد عنوان ها: 3,219
رز
پژمان آزادی؛ حسین بیات؛ سید محمد بنی جمالی؛ بهزاد ادریسی؛ محمد رضا شفیعی
آشنایی با نحوه مصرف کودهای پتاسیمی در گل‌های شاخه بریده
سیدمحمد بنی‌جمالی؛ محمدجعفر ملکوتی
میخک
پژمان آزادی؛ بهزاد ادریسی؛ سید محمد بنی جمالی؛ محمدرضا شفیعی؛ حسین بیات؛ صادق صادقی؛ عباس میرزاخانی؛ داود هاشم آبادی
تغذیه و آبیاری داوودی
سید محمد بنی جمالی؛ محمد علی خلج
مدیریت آماده سازی استخرهای پرورش کپورماهیان
آقای منصور شریفیان؛ آقای همایون حسی نزاد ه صحافی ؛ آقای محمود حافظیه
صنایع تبدیلی طیور
خانم زهرا عبادی؛ خانم سیما یاراحمدی
استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج
دکتر فاطمه حبیبی؛ دکتر کبری تجددی طلب
30,000
ایمنی شناسی
خانم طاهره موسوی
مروری بر امکان استفاده از تکنیک های کشت بافت در اصلاح نخل خرما
دکتر مریم بروجردنیا؛ دکتر سید سمیح مرعشی
اصول بهداشت در کارگاههای فرآوری و بسته بندی خرما
آقای محمدرضا گرشاسبی؛ خانم مژگان مقدم
اکولوژی برنج
دکتر الهیار فلاح؛ خانم ناهید فتحی
30,000
آماده سازی و بسته بندی رطب
دکتر احمد مستعان؛ خانم مژگان مقدم
فرآورده های غیرتخمیری شیر
آقای وحید مفید؛ آقای محمدعلی احمدی آذر؛ آقای فرهاد فرهنود
مدیریت علف هرز شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)
دکتر مژگان ویسی؛ آقای مصطفی منصور قاضی
گرده افشانی و تلقیح گل در ارقام تجارتی بادام
دکتر علی ایمانی؛ دکتر مهرشاد زینالعبدینی
ضریب تبدیل غذایی وراه کارهای کاهش آن در جوجه های گوشتی
آقای سیدعبدالله حسینی ؛ آقای محمدرضا سلیمانی
مدیریت کود دهی و غنی سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
آقای منصور شریفیان؛ آقای محمود حافظیه؛ آقای همایون حسین زاده صحافی،
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه