تعداد عنوان ها: 1,084
31 نکته کاشت نهال
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی
آبیاری آرایش کشت دو ردیف روی پشته
آقای حیدر طایفه رضایی؛ آقای نورالدین فرجی
آبیاری قطره ای (تیپ) در زراعت سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای محمد حسنی؛ آقای شکو.ر هنردوست؛ آقای علیرضا خواجوی؛ آقای جمشید عبادی نژاد
آبیاری هیدروفلوم در زراعت سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای جمشید عبادی نژاد؛ آقای شکور هنردوست؛ آقای علیرضا خواجوی
آتشک درختان دانه دار
مدیریت حفظ نباتات
اثرات تنک شیمیایی روی صفات کمی و کیفی هلو و شلیل در شهرستان مشکین شهر
آقای عادل پیرایش؛ دکتر حسین کربلائی خیاوی؛ آقای یوسف جهانی
احداث باغ گردوی پیوندی
مدیریت هماهنگی ترویج استان سمنان
احداث کنتور بنک
دفتر تکنولوژی آموزشی کرج
احداث واحدهای تولید گرده نخل خرما
احمد مستعان؛ دکتر عزیز تراهی
احداث و نگهداری باغ انگور
دکتر عنایت الله تفضلی
احداث و نگهداری باغ‌های زیتون
روزبه محمدی؛ محمد امیری
آرایش کاشت دو ردیف با یک نوار بین آنها در آبیاری قطره ای (تیپ) برای مزارع تولید بذر سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای محمد حسنی؛ آقای کرامت اخوان؛ آقای واحد امامی اناری؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ آقای علیرضا خواجوی؛ آقای یوسف جهانی؛ آقای غلامعلی ناطقی
آرایش کاشت سه ردیف با دو نوار تیپ و دو ردیف با یک نوار تیپ و مقایسه آنها با روش مرسوم در مزارع سیب‌زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای محمد حسنی؛ آقای کرامت اخوان؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ آقای غلامعلی ناطقی
آرایش کاشت سه ردیفه با دو نوار تیپ و دو ردیف با یک نوار تیپ و مقایسه آنها با روش مرسوم در مزارع سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای غلامعلی ناطقی؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ آقای کرامت اخوان؛ آقای محمد حسنی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه