تعداد عنوان ها: 309
آشنایی با بیماری آنتراکنوز گردو
دکتر محمدعلی آقاجانی؛ آقای حسن ملکی زیارتی
آشنایی با زنجره مو
خانم پریسا گنج پور ثالث
آشنایی با کاربرد باکتری بی‌تی در محصولات کشاورزی
دکتر رسول مرزبان؛ خانم مریم کلانتری؛ خانم ارزو یوسفی
آشنایی با مهمترین آفات پنبه و راههای مبارزه با آن
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قم
آشنایی و مبارزه با آفت ها وبیماری های مهم جالیز
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قم
اصول مدیریت کرم گلوگاه انار
دکتر محمدسعید امامی
اطلس بذور علف‌های هرز تیره اویارسلام در ایران
دکتر محمد امینی راد؛ خانم سپیده ساجدی
آفات درختان کیوی فروت در شمال ایران
اسماعیل غلامیان؛ سیروس آقا جان زاده
آفات مهم باغات انگور
خانم سمیرا علی؛ آقای علی اکبر افسری؛ آقای وحید اسدزاده؛ خانم فاطمه خدایی چگینی
آفات مهم چغندرقند در ایران
دفتر تکنولوژی آموزشی کرج
آفات مهم خیارگلخانه ای و روشهای کنترل آن
آقای حسین عابدین زاده؛ آقای حمید جنیدی شریعت زاده
آفت برگخوار کارادرینا
محمدتقی توحیدی
آفت پروانه فری - کرم خراط
مدیریت هماهنگی ترویج استان کرمان
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه