تعداد عنوان ها: 365
مدیریت آفلاتوکسین و قارچ های مولد ان در فندق
دکتر منصوره میر ابوالفتحی؛ آقای عبداله حسینی مقدم؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
ویروس موزاییک کلم گل (CaMV) و مدیریت آن در مزارع کلزا
دکتر نوح شهر ایین؛ خانم تبسم قطبی
مدیریت سوسک پوستخوار مدیترانه ای (اروپایی) کاج (Orthotomicus erosus)
دکتر غلامرضا صالحی جوزانی؛ دکتر حسین فرازمند؛ درنا سعادت؛ دکتر غلامرضا گلمحمدی
راهنمای آفات، بیماریها و علف هرز سیب
آقای رئوف کلیلیی؛ آقای حسین میر کمالی؛ آقای حسین خباز جلفایی
مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات Diaphorina citri (Kuwayama,1908) (Hem.: Psyllidae)
آقای علی محمدی پور؛ خانم ملیحه خسروی؛ خانم سمیه رنجبر؛ آقای مهدی ناصری؛ دکتر غلامرضا گل محمدی
بیماری سوختگی آلترناریایی پسته و روش های مدیریت آن
آقای رضا فانی؛ آقای محمد مرادی؛ دکتر منصوره میر ابوالفتحی
بیماری گرینینگ مرکبات
دکتر موسی نامور؛ دکتر مهدی آزادوار
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه