تعداد عنوان ها: 408
آبیاری آرایش کشت دو ردیف روی پشته
آقای حیدر طایفه رضایی؛ آقای نورالدین فرجی
آبیاری قطره ای (تیپ) در زراعت سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای محمد حسنی؛ آقای شکو.ر هنردوست؛ آقای علیرضا خواجوی؛ آقای جمشید عبادی نژاد
آبیاری هیدروفلوم در زراعت سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای جمشید عبادی نژاد؛ آقای شکور هنردوست؛ آقای علیرضا خواجوی
آرایش کاشت دو ردیف با یک نوار بین آنها در آبیاری قطره ای (تیپ) برای مزارع تولید بذر سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای محمد حسنی؛ آقای کرامت اخوان؛ آقای واحد امامی اناری؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ آقای علیرضا خواجوی؛ آقای یوسف جهانی؛ آقای غلامعلی ناطقی
آرایش کاشت سه ردیف با دو نوار تیپ و دو ردیف با یک نوار تیپ و مقایسه آنها با روش مرسوم در مزارع سیب‌زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای محمد حسنی؛ آقای کرامت اخوان؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ آقای غلامعلی ناطقی
آرایش کاشت سه ردیفه با دو نوار تیپ و دو ردیف با یک نوار تیپ و مقایسه آنها با روش مرسوم در مزارع سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای غلامعلی ناطقی؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ آقای کرامت اخوان؛ آقای محمد حسنی
ارقام جدید پنبه مناسب برای دشت مغان
آقای سید یعقوب سیدمعصومی؛ دکتر حسین کربلائی خیاوی
ارقام زراعی - گذشته و آینده
امیر حسین امیدی؛ محمد رضا اوراضی زاده؛ اسماعیل بیضایی؛ قربانعلی روشنی؛ داریوش طالقانی؛ فرامرز علی نیا؛ صابر گلکاری؛ علی اکبر قنبری؛ مریم محمودی؛ علی مقدم؛ گودرز نجفیان
ارقام مختلف برنج را بهتر بشناسیم
مسعود غلامی، علی فاتحی عبدالملکی
استفاده از خللر علوفه ای به عنوان کود سبز در زراعت سیب زمینی در سیستم کشاورزی حفاظتی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای نیکروز دشتی؛ آقای رضا غلامی؛ آقای علیرضا خواجوی؛ آقای غفور آقایی؛ آقای محمد حسنی؛ آقای حسین مصطفائی
آشنایی با اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران
مدیریت هماهنگی ترویج استان قم
آشنایی با زراعت کلزا
دکتر یوسف یزدیان؛ دکتر محمدرضا صادقی؛ دکتر حسین فراهانی
آشنایی با سیر
تنظیم بازار - ترویج
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه