بیماری جرب سیب زمینی و روش های کنترل آن

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 25
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان