بیماری جرب سیب زمینی و روش های کنترل آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 25
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 80
تعداد دریافت فایل: 20
ارسال نظر در مورد این عنوان