مدیریت بیماری سفیدک داخلی خیار گلخانه ای

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
گلخانه
نویسنده : نصر اصفهانی
تعداد صفحات: 1
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,001
تعداد دریافت فایل: 580