آشنایی با برنج هیبرید

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
حبوبات
نویسنده : دکتر حمید درستی
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تعداد صفحات: 27
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1380
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 442
تعداد دریافت فایل: 57