آماده سازی ،حمل و نقل ،کشت و مراقبت از نهالهای کشت بافت نخل روغنی در سال اول پس از کشت در زمین اصلی

نوع منبع: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : سمیح مرعشی
تعداد صفحات: 7
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان