آماده سازی ،حمل و نقل ،کشت و مراقبت از نهالهای کشت بافت نخل روغنی در سال اول پس از کشت در زمین اصلی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : دکتر سمیح مرعشی
تعداد صفحات: 7
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 257
تعداد دریافت فایل: 66
ارسال نظر در مورد این عنوان