کتابچه ترویجی حاصل از دستاوردهای پژوهشی مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 66
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 444
تعداد دریافت فایل: 475