معرفی ظرفیت های جدید توسعه شیلات درآبهای داخلی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
آبزی پروری
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات شیلات
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 380
تعداد دریافت فایل: 79