کاربرد جاذب های غذایی (متیونین، لایزین و آلانین) در جیره سازگاری لارو و بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) انگشت قد به غذای دستی جهت افزایش رشد و بازماندگی

نوع رسانه: کتاب
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 521
تعداد دریافت فایل: 155