استفاده از عصاره های مستخرجه از گیاهان دریایی جهت ایجاد افزایش رشد،میزان بازماندگی و کنترل بیماری ها در مراکز تکثیر میگو

نوع رسانه: کتاب
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 875
تعداد دریافت فایل: 241