چیزل مرکب (پکر)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
کلیدواژگان / برچسب ها :
خاک ورزی/چیزل
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 658
تعداد دریافت فایل: 314