پرورش قارچ دکمه ای - چهارمحال و بختیاری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گلخانه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 993
تعداد دریافت فایل: 719