شناسایی مهم ترین علف های هرز کلزا و روشهای کنترل - چهارمحال و بختیاری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : الهام کریمی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 544
تعداد دریافت فایل: 364