آبیاری بارانی 2

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 30
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1378
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,071
تعداد دریافت فایل: 986