پوسیدگی ریشه درختان میوه

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : ابراهیم بهداد
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1378
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 36
تعداد دریافت فایل: 13
ارسال نظر در مورد این عنوان