پوسیدگی ریشه درختان میوه

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسنده : ابراهیم بهداد
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1378
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 28
تعداد دریافت فایل: 1
ارسال نظر در مورد این عنوان