پوسیدگی قارچ عسلی ریشه درختان میوه دار

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1378
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 85
تعداد دریافت فایل: 63
ارسال نظر در مورد این عنوان