تکنولوژی تولید فرآورده های کنسروی

نوع منبع: کتاب
نویسنده : حسن رشیدی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389

ناشر: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان