کنترل بیولوژیک حمایتی سوسک شاخدار خرما

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : مسعود لطیفیان
تعداد صفحات: 8
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 26
ارسال نظر در مورد این عنوان