مصرف بهینه سوخت در گلخانه

نوع رسانه: اسلایدویژن
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 3,130
تعداد دریافت فایل: 3,175