گلخانه های خانگی، فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال و تولید

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
گلخانه
نویسنده : شهلا پارسه
تعداد صفحات: 11
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان