گلخانه های خانگی، فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال و تولید

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گلخانه
نویسنده : شهلا پارسه
تعداد صفحات: 11
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 691
تعداد دریافت فایل: 603