آشنایی با روش های نوین آبیاری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آب و خاک
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 550
تعداد دریافت فایل: 430
ارسال نظر در مورد این عنوان