دستورالعمل روشهای اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه

نوع منبع: هندبوک
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
نویسنده : علیرضا کیانی
تعداد صفحات: 96
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان