معرفی گیاه جدید به نام Pigeon Pea

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نویسنده : حسین غفاری خلیق
تاریخ انتشار: 1380
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 28
تعداد دریافت فایل: 4
ارسال نظر در مورد این عنوان