معرفی گیاه جدید به نام Pigeon Pea

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نویسنده : حسین غفاری خلیق
تاریخ انتشار: 1380
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان