پروانه چوبخوار پسته و روش های کنترل ان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : آقای مهدی بصیرت
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 471
تعداد دریافت فایل: 246