پروانه چوبخوار پسته و روش های کنترل ان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
نویسنده : آقای مهدی بصیرت
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 519
تعداد دریافت فایل: 281