آشنایی با اصول فنی داشت گندم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
نویسنده : حسن پورمحمدی
تعداد صفحات: 32
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,159
تعداد دریافت فایل: 579