جو کارون؛ مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1381
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 193
تعداد دریافت فایل: 75
ارسال نظر در مورد این عنوان