گندم شیراز، مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 139
تعداد دریافت فایل: 24
ارسال نظر در مورد این عنوان