گندم شیراز، مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 421
تعداد دریافت فایل: 99