گندم دوروم رقم کرخه؛ مناسب برای کشت در مناطق گرم کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 420
تعداد دریافت فایل: 85