گندم توس؛ مناسب برای کشت در مناطق سردسیر کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 58
تعداد دریافت فایل: 21
ارسال نظر در مورد این عنوان