گندم شیرودی؛ مناسب برای کشت در مناطق گرم سواحل خزر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1381
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 81
تعداد دریافت فایل: 5
ارسال نظر در مورد این عنوان