جو ماکویی؛ مناسب برای کشت در مناطق سرد کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1381
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 369
تعداد دریافت فایل: 92
ارسال نظر در مورد این عنوان