گندم دوروم سیمینه؛ مناسب برای کشت در مناطق سرد کشور

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1381
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان