گندم کویر؛ مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1381
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 111
تعداد دریافت فایل: 41
ارسال نظر در مورد این عنوان