گندم شهریار؛ مناسب برای کشت در مناطق سردسیر کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نویسنده : امیر یزدان سپاس
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 23
ارسال نظر در مورد این عنوان