گندم شهریار؛ مناسب برای کشت در مناطق سردسیر کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 60
تعداد دریافت فایل: 22
ارسال نظر در مورد این عنوان