طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه آمل

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
مرتع
نویسنده : حسن قلیچ‌نیا
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 30
ارسال نظر در مورد این عنوان