جو والفجر؛ مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1381
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 36
تعداد دریافت فایل: 1
ارسال نظر در مورد این عنوان