جو ریحان؛ مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1380
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 215
تعداد دریافت فایل: 68
ارسال نظر در مورد این عنوان