سورگوم علوفه ای جامبو؛ مناسب مناطق سرد

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نویسنده : محمد زمانیان
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان