پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبزی پروری
تعداد صفحات: 28
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,647
تعداد دریافت فایل: 745