راهنمای کشت آپرتیکس در مناطق خشک و نیمه خشک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آب و خاک
نویسنده : محمدرضا رحمانی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1363
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 22
ارسال نظر در مورد این عنوان