راهنمای کشت آپرتیکس در مناطق خشک و نیمه خشک

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
آب و خاک
نویسنده : محمدرضا رحمانی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1363
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان