راهنمای کشت آپرتیکس در مناطق خشک و نیمه خشک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آب و خاک
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1363
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 199
تعداد دریافت فایل: 47
ارسال نظر در مورد این عنوان