معرفی کپور ماهیان پرورشی با تاکید بر تغذیه استخرهای ذخیره آب کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبزی پروری
نویسنده : محمدرضا عباسی
تعداد صفحات: 12
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1377
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 62
تعداد دریافت فایل: 7
ارسال نظر در مورد این عنوان