روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

نوع منبع: کتاب
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 22
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان