روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 22
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 265
تعداد دریافت فایل: 278
ارسال نظر در مورد این عنوان