گزارش اجرایی پروژه بازسازی نخلستانهای خور و بیابانک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
تعداد صفحات: 14
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 273
تعداد دریافت فایل: 78