گزارش اجرایی پروژه بازسازی نخلستانهای خور و بیابانک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 14
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 342
تعداد دریافت فایل: 134