کشت سورگوم در مناطق خشک و نیمه خشک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نویسنده : مسعود ترابی
تعداد صفحات: 30
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 17
ارسال نظر در مورد این عنوان