بیماریهای ریشه سرخی پیاز و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 18
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 64
تعداد دریافت فایل: 26
ارسال نظر در مورد این عنوان