دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 18
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,323
تعداد دریافت فایل: 1,440